דף הבית > ביקורת ודיווח כספי

ביקורת ודיווח כספי

ניסיוננו מלמד כי בעלי עסקים, או מנהלים מטעמם, המנהלים בעצמם את החשבונות של העסק, או לכל הפחות מבקרים את הנהלת החשבונות החיצונית שלהם ברמת ידע מספקת – הינם רווחיים יותר. בעלי עסקים רבים 'מתפתים' להישען על הנהלת חשבונות חיצונית, באופן בו הם אינם פעילים כלל בתחום החשבונאי. מנהלים אלו מסתמכים לרוב על רשימת הבקשות והכללים הבסיסיים שהעביר להם מנהל החשבונות, מבלי שהם מעורבים בדברים 'מהותית', למעט שמירת החשבוניות בשקית והעברתם הלאה.

אנו סוברים כאמור, כי אותם עסקים יהיו רווחיים פחות ממה שיכלו להיות, לו היו עורכים את הנהלת החשבונות שלהם בעצמם. נתקלנו באינספור מקרים בהם עסקים כדוגמת אלו רשמו היקף הוצאות מוכרות נמוך יותר, שילמו יותר מסים, וחמור מכך – קיבלו החלטות עסקיות ופיננסיות על בסיס רווחיות שלא הייתה קיימת, לאור זאת שהם פספסו את התמונה המלאה, ולא העמיקו לבקרה או להבנה של התיעוד החשבונאי.

אנחנו לא מנהלים במקומך. תפישתנו בקידר רואי חשבון לעניין זה היא ברורה: אנו מאמינים כי תפקידו של רואה החשבון להעניק ללקוחותיו את הידע, ההבנה והכלים המלאים, על מנת שיוכלו לנהל את העסק בעצמם, באופן בלתי תלוי, לא בהנהלת החשבונות וגם לא ברואה החשבון. רק כך, לשיטתנו, בעל העסק יוכל למצות את פוטנציאל הרווחיות שלו ורק כך, נוכל גם אנו לבקר את התנהלות העסק באופן בלתי תלוי, אובייקטיבי ונכון ובהתאם לכללי האתיקה של רואי החשבון.

בשל זאת אנו לא מספקים שירותי הנהלת חשבונות במסגרת שירותי הפירמה, אלא שירותים לצמיחה עסקית, הכשרות פיננסיות, ושירותים הקשורים להכנת דוחות כספיים, הצהרות הון ושירותי ביקורת חשבונות. שירותים אלו ניתנים ללקוח תוך יצירת הבנה מעמיקה בכל אחד מהתחומים, על מנת ללמוד מן הדוחות והביקורת, לתכנן אחרת את השנים הבאות, ולהתייעל ולצמוח כל העת.