דף הבית > דוחות כספיים

דו"חות כספיים

בבסיס שיטת העבודה שלנו בקידר רואי חשבון, בעל העסק הוא זה שאצבעו תמיד על הדופק, המכיר את תוצאותיו והשולט בניתוח המצב בכל זמן. בהתאם, אנו מאמינים שבעל עסק נבון, צריך להכיר ולהבין את התוצאות הכספיות היומיומיות שלו, ולחוות את אלו בדו"חות החודשיים השוטפיםולא רק בעת הגיעו של הדו"ח השנתי לצרכי מס.

ניסיוננו מראה כי עבור בעלי עסקים שאינם מודעים למצבם הפיננסי המדויק בשוטף, הדו"ח השנתי למס הכנסה מהווה את ההזדמנות היחידה שלהם להיחשף לתוצאות הכספיות של העסק – הזדמנות שחלפה לה. לתפישתנו, עסקים המשתמשים בדו"ח השנתי למס הכנסה כהזדמנות לזיהוי כשלים בהתנהלות העסק חוטאים לעצמם חטא גדול, שהרי הדו"ח מופק חודשים ארוכים לאחר תום תקופת הדיווח אליה הוא מתייחס.

אנו רואים בהגשת הדו"ח השנתי ויתר הדו"חות הפיננסיים לאורך השנה, כגוןדו"ח מאזן (דו"ח על המצב הכספי), דו"ח רווח הפסד, דו"ח תזרים מזומנים או דו"ח שינויים בהון עצמי, ועוד, רצף של הזדמנויות לעסקים שאנו מלווים. מלבד חבות הדיווח לרשויות, אנו לוקחים בחשבון היבטים נוספים, כגון השפעת הדו"חות על ההתנהלות מול המוסדות הפיננסיים, על תקציבי הפעילות ותוכניות העבודה, על הצמתים להתרחבות, גיוסי עובדים או הצטמצמות, על מפת תכנון המס של העסק ועוד.

לא לעצמאיים בלבד

אף שרבים סבורים כי רק בעלי עסק עצמאי חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, הדבר אינו נכון. סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מגדיר כי כל אזרח מעל גיל 18 שהכנסתו אינה ממשכורת בלבד (עד לרף הקבוע בחוק) חייב בהגשת הדו"ח. כך, יוצא שכל אדם (גם אם הוא שכיר), שהינו משכיר דירה, משרד או חנות המקבל דמי שכירות עבורם; או אדם המרוויח מריבית (החל מהסכום הקבוע בחוק); ועוד רבים, חייבים בהגשת הדיווח השנתי למס הכנסה, גם אם הם אינם מודעים לכך. מסיבה זו ועל מנת לא להפר את החוק מחוסר ידיעה, אנו ממליצים להיוועץ עם בעל מקצוע מוסמך בתחום, באם הדבר עשוי להיות לכם רלוונטי.