דף הבית > הצהרת הון

הצהרת הון

הצהרת הון באה לשקף תמונת מצב מדויקת של מכלול הנכסים וההתחייבויות שיש ברשות המצהיר, נכון לנקודת הזמן בה היא ניתנת. 

מבחינת הרשויות, מסמך זה מהווה כלי מרכזי לקביעת סבירות הכנסותיו של המצהיר, בין אם מהעסק, ובין אם בגין הכנסות נוספות, כגון הכנסות מנכסי נדל"ן שברשותו. באופן זה יכולות הרשויות לזהות הכנסות עסקיות או פרטיות שאולי 'הועלמו' מהדו"חות השנתיים.

קיימת חשיבות רבה להצהרת ההון הראשונה, מאחר ועל כל הנכסים הנכללים בה לא יידרש הסבר עתידי מהרשויות, ולכן חשוב להתייעץ עם איש מקצוע מומחה על מנת לוודא שהיא כוללת ומדוייקת. זאת ועוד, הצהרת הון שאינה כוללת את כל האחזקות הממוניות והגשמיות, עלולה לגרור דרישות דיווח ותשלום עבור נכסים שנתגלו לאחריה, ולעתים אף להוביל לנקיטת הליכים פליליים כנגד הנישום, הכל לפי חומרת העניין.

הצהרות ההון הבאות כבר נבחנות אל מול אלו שקדמו להן, והרשויות בודקות את הרכוש שהצטבר, ומזהות האם ישנם נתונים שאין להם הסבר מתקבל על הדעת.

ובכל זאת, אנו רואים בהצהרות ההון גם כלי שרת בידי העסק, מאחר ולתפיסתנו מטרת העסק היא לשרת את יעדיו האישיים של בעליו. כבר בתחילת עבודתנו עם בעל עסק, אנו מזהים במשותף את היעדים ההוניים אליהם הוא שואף בחייו הפרטיים, כך שהצהרות ההון הן מבחינתנו עצירה לבחינת הצמיחה והעמידה ביעדים, ווידוא כי יש בידי בעל העסק תכניות לעבר היעדים אליהם הוא שואף.