דף הבית > התנהגות פיננסית

התנהגות פיננסית

כלכלה היא לא רק מספרים.

לתפישתנו, התנהגות פיננסית מורכבת ממשתנים עסקיים ופסיכולוגיים המשפיעים על תפיסת העולם שלנו ועל התנהלותנו היומיומית מול מוסדות פיננסיים, מול מנהלים ועובדים, מול ספקים, יועצים, שותפים ועוד.

כמעט בכל פעילות של הפירמה, אנו מוסיפים לניתוחים העסקיים והכלכליים, ניתוחי התנהגות שונים, על מנת לזהות את הקשיים והמגמתיות בהתנהלות, ותוך שאנו מציעים אלטרנטיבות להתייעלות.

בשתי פעולות שלנו, הדבר בא לידי ביטוי באופן בולט יותר: ניתוח חבות אשראי (אובליצ'ק) וניהול משברים. בניתוח אובליצ'ק, אנו מבצעים ניתוח התנהגותי של התנהלות הלקוח מול הבנק ושל התנהגות הבנק מולו. בניהול משברים, אנו בוחנים גם את המשתנים ההתנהגותיים אשר קשורים למשבר, ואף עושים את המיטב לזהות את המאפיינים אשר יהפכו את המשבר להזדמנות עסקית של שינוי וצמיחה.

אנו מזמינים אתכם ללמוד עוד אודות שני נושאים אלו באתר, וכן לקרוא על ההכשרות הפיננסיות שלנו.