דף הבית > חשבות שכר

הכשרה בנושא: חשבות שכר

ההכשרה בנושא חשבות שכר מאפשרת לבעל העסק להקים מערך פנימי של חשבות שכר בתוך הארגון. ההכשרה מועברת הלכה למעשה, ומתבצעת בעסק עצמו, באופן שיעניק לבעל העסק שליטה מלאה יותר על תהליכי השכר בארגון.

בעל העסק או מנהל מטעמו ילמדו לבנות את תהליך השכר, עוד קודם לקליטת עובד ועד לסיום העסקתו.

לתפישתנו ומניסיוננו, ההכשרה בתחום זה מובילה לחסכון משמעותי, ישיר ועקיף, בכספים, ובכלל זה חיסכון בהוצאות עתידיות, כדוגמת תביעות עובדים או תשלומים נוספים שאנו צופים יחד עמכם. ניסיוננו מראה כי עסקים שאינם מקיימים בתוך הבית את חשבות השכר של עובדיהם, נוטים לא אחת להסתבך באלו, ואינם נוהגים לצפות פני עתיד בתחום.

ההכשרה מותאמת אישית ללקוח, אך כוללת, בין היתר, ניהול משכורות במערכת השכר; הכשרה בסיסית בדיני עבודה; הכשרה בסיסית במיסוי יחיד; דיווח פעילות לרשויות המס וביטוח לאומי ועוד.

ההכשרה היא אישית, ומועברת על ידי רואי החשבון של הפירמה שהינם בעלי ניסיון עשיר ומשמעותי בתחום, ובסיומה תוענק תעודה אישית רשמית מטעם קידר רואי חשבון. הכשרה זו אינה מחליפה הכשרה מקצועית או תעודה.