דף הבית > ניהול פיננסי בסיסי ומתקדם

הכשרה בנושא: ניהול פיננסי וניהול פיננסי מתקדם

לא סוד הוא כי ניהול פיננסי כושל הוא סיבה מרכזית לסגירת עסקים.

מנהל הבקיא ברזי הניהול הפיננסי, הוא מנהל שמבין את העסק, רואה את הדברים בתמונה כוללת וברורה, ובעל יכולות והבנה בכלים פרקטיים לתכנון, בקרה וניהול, התורמים כולם לצמיחה ורווחיות.

אנו מציעים שתי הכשרות בנושא זה, הכשרה בסיסית והכשרה מתקדמת.

שתי ההכשרות הן אישיות ומותאמות ללקוח, וכוללות, בין היתר, הבנה מעמיקה וכלים בתחומי – ניהול הנהלת חשבונות בשיטה החד-צידית; הכשרה בתכנת ניהול עסק; קריאת דוחות כספיים שוטפים; הכשרה בתהליכי תיעוד פעולות העסק; דיווח פעילות לרשויות המס, ועוד.

בהכשרה הפיננסית המתקדמת, תינתן הכשרה נוספת הכוללת הנהלת חשבונות בשיטה הדו-צידית (הנהלת חשבונות כפולה); וכן תתבצע הרחבה של הנושאים לכדי הבנה מעמיקה של משמעות הניהול הפיננסי, שיטות ייחודיות לניתוח דוח"ות כספיים ולמידה מהם, וכן והיכולת למזער סיכונים ולצפות משברים.

ההכשרות הפיננסיות בקידר רואי חשבון מקנות לבעלי העסק, או למנהלים הרלוונטיים מטעמו, את היכולות לשפר יעילות תפעולית ורווחיות מחד, תוך הפחתת סיכונים עסקיים וצפיית משברים מאידך.

ההכשרות מועברות על ידי רואי החשבון של הפירמה שהינם בעלי ניסיון עשיר ומשמעותי בתחום, וניתנת לכל לקוח 'אחד על אחד'. בסיום ההכשרה תינתן תעודה אישית רשמית מטעם קידר רואי חשבון.