דף הבית > פתיחת עסק / חברה

פתיחת עסק והקמת חברה

סוף מעשה במחשבה תחילה, הוא העיקרון שמוביל את עבודתנו. בהתאם, בדיקת היתכנות עסקית, ותכנון מראש של מודלים, תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה, הינם לתפישתנו שלבים חיוניים והכרחיים לפתיחת כל עסק.

בבואנו ללוות מנהל המבקש לפתוח עסק, בין אם פתיחת עסק קטן ובין אם פתיחת חברה בע"מ, אנו יכולים לבחון עוד קודם לפתיחתו מה תהא רווחיותו. אנו מומחים גם בבניית המודל העסקי המותאם להגשמת מטרותיו של בעל העסק ובזיהוי היעדים עסקיים שנועדו לרוב לשרת גם יעדים אישיים. מדובר בשלבים קריטיים, שעלותם היחסית היא נמוכה, בוודאי אל מול ההפסד הפוטנציאלי הטמון ביציאה לדרך ללא ביצוע בדיקות ותכנון ראויים.

קודם לפתיחת העסק עלינו לעבור ארבעה שלבים, מלבד שלב העלאת הרעיון העסקי, בסדר הבא:

מטרת בדיקה זו לבחון האם לעסק יש זכות קיום ושאכן משתלם להתחיל בתהליך הקמתו. 
הסיבה לביצוע הבדיקה באופן מקצועי היא ברורה למדי: רוב העסקים נסגרים תוך זמן קצר עם הפסד עצום. בבואנו לבחון את הסטטיסטיקות נוכל לגלות אילו עסקים נסגרים ואף תוך כמה זמן. כך לדוגמה, בעל עסק לעתיד המבקש לכתוב תוכנית עסקית למסעדה, ראוי שידע קודם שעסקים בתחום המזון מתקשים לשרוד ושרק 28% מהם יזכו לראות את השנה השישית. עם זאת, קבלת ההחלטות אינה יכולה להתבצע רק באמצעות התבוננות על טבלאות סטטיסטיות, אלא גם באמצעות ביצוע של סדרת ניתוחים של מידע ונתונים קיימים הרלוונטיים לאותו העסק, כמו ניתוח מתחרים או מידע לגבי תנאי תשלום ועלויות תפעול, שיכולים כבר בשלב זה לסייע לכם לקבוע מהן רמות הרווח הצפויות בעסק העתידי.
אין להירתע מבדיקות אלו, שהרי מדובר במידע פשוט וזמין וניתוחים שניתן לבצע בזמן קצר יחסית, אך הימנעות מהן משולה לקפיצת ראש לבריכה שלא בדקתם אם יש בה מים. בחלק מהמקרים יוכל היזם, תחת ההנחיות המתאימות, לבצע בדיקות אלו בעצמו. עם זאת, סביר כי בעל מקצוע מומחה יגיע לניתוח מעמיק יותר ולתוצאות יותר מדויקות.

תכנון המודל שווה ערך לתכנון הדרך בה יופעל העסק על מנת לעמוד במטרות ולהגיע להישגים
המודל העסקי הוא תמצית דרך פעולתו של העסק בדרך להכנסותיו. מטרתו לספק לנו תמונה תפעולית של האסטרטגיה העסקית. מדובר בניתוח מורכב המצריך הבנה רוחבית ויצירתיות. הניתוח מתכלל את כלל המרכיבים המהותיים שקשורים לעסק. בניית מודל נכון תפשט את הדרך ליצירת הצלחה עסקית.

תוכנית עסקית טובה מבטאת את חזון ואסטרטגיית העסק, את המודל העסקי התאורטי והמעשי, וגם מסייעת בתהליכי גיוס הון.
הכנת תוכנית עסקית טובה היא כנראה אחת ממשימות הניתוח והכתיבה המורכבות ביותר בבואנו לפתוח עסק או להקים חברה. מטרת התוכנית היא לרוב לספק למשקיעים או שותפים פוטנציאליים תמונה כוללת ורחבה, ככל הניתן, על כל היבטי העסק, החל מבחינת הרעיון או המוצר, ועד דרכי שיווקו, תפעול, הכנסות והוצאות, ניתוח מתחרים, ניתוח SWOT (מיפוי וניתוח חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות) ועוד. התוכנית העסקית מושתתת על ביצוע בדיקת היתכנות מעמיקה יותר, ובפועל יכולה זו לשמש כבסיס נרחב לגיוס שותפים, שיתופי פעולה או הון.
לקריאה נוספת: איך כותבים תוכנית עסקית 

תוכנית עבודה כוללת את הפעולות הממשיות שיש לבצע על מנת לממש את המודל העסקי, מהלכה למעשה.
תוכנית עבודה טובה כוללת את סך הפעולות הפיזיות והשיווקיות שיש לבצע על מנת להוציא לפועל את המודל העסקי בהצלחה, והיא כוללת נהלים, אבני דרך לבחינה ובקרה ולו"ז תכנון וביצוע במסגרת זמנים מוגדרת, רצוי גם על גבי תרשים "גאנט".

רואה חשבון הינו הגורם המקצועי הבכיר ביותר מבין נותני השירותים הפיננסיים, כאשר מומחיותו הייחודית הינה דווקא בראייה הרחבה והמתכללת של העסק על היבטיו השונים: העסקיים, מיסויים, חשבונאיים ועוד. לכן, ולמרות שניתן תחת ההדרכה המתאימה לבצע את כל השלבים הללו באופן עצמאי, אנו מאמינים כי נכון יותר לבעל עסק לעבור ייעוץ מעמיק עוד קודם לפתיחת העסק.

אנו מתמחים בביצוע הערכות שווי כלכליות לעסקים וחברות לצרכים שונים באופן אובייקטיבי ומדויק.