שותפויות, התרחבות לסניפים ותהליכי זכיינות

התרחבות גיאוגרפית באמצעות התרחבות לסניפים, תהליכי זכיינות או יצירת שותפויות עסקיות בדרכים נוספות, הם כולם דוגמאות לכלים חזקים הנמצאים בידי העסק להגדלת רווחיות. זאת במקביל להעלאת קרנו, העצמת ערכו, וחיזוק מיצובו ובידולו אל מול השוק, הן בזירה הארצית ולעתים גם הבינלאומית.

התרחבות של עסק באחת משיטות אלו, מאפשרת לבעלי העסק למנף מותג מקומי אל השוק הכלל ארצי. כך למשל, מודל הזכיינות, אחת האסטרטגיות הנפוצות להרחבות הפעילות, עשוי, בכפוף לתכנון נבון, לאפשר התרחבות עסקית בהשקעה מינימלית ותוך צמצום סיכונים, ועדיין לשמור על פוטנציאל רווחיות גבוה. לעומת זאת, התנהלות שאינה מותאמת ו/או מתוכננת עלולה להביא לקריסתו של מותג, לעתים אף באופן בלתי הפיך, גם אם זה היה חזק באזור המצומצם יותר בו פעל קודם לכן, כדוגמת השוק המקומי.

לתפיסתנו, אסטרטגיית ההתרחבות צריכה להיות מושתתת על תהליך סינרגי משולש, המורכב מצלע עסקית-פיננסית; צלע משפטית; וצלע שיווקית, כאשר המוצר/מותג נמצאים בקודקוד הפירמידה. תהליך שכזה מאפשר להביט אל כלל המשתנים, תוך ניהול סיכונים והפחתתם למינימום ההכרחי, הן עבור בעל העסק והן עבור שותפיו הפוטנציאליים.

לפירמת קידר רואי חשבון ניסיון עשיר בפיתוח מודלים לזכיינות, ובתכנון וניהול תהליכי התרחבות לסניפים. בתהליכים אלו מעורבים שותפים אסטרטגיים של הפירמה המתמחים בעולמות משפטיים, אסטרטגיים ושיווקיים רלוונטיים, במטרה לייצר יחד מבט מתכלל הצופה פני עתיד, בטרם יתבצע המהלך.

מעבר לתחזיות הכלכליות, המהוות לרוב את עיקר מטרות ההתרחבות, אנו מסייעים לבעלי העסק גם לצפות פני שוק ותמורות, ולהבין את החסמים וההזדמנויות העומדים מולם, על מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות למותג, הן אל מול שותפים או זכיינים פוטנציאליים, והן אל מול לקוחות הקצה. 

אנו מתמחים בביצוע הערכות שווי כלכליות לעסקים וחברות לצרכים שונים באופן אובייקטיבי ומדויק.