דף הבית > תמחיר ותמחור

תמחיר ותמחור

מרבית העסקים פועלים ללא תפיסה תמחירית, כזו המכוונת לרמת הרווחיות שאליה הם רוצים להגיע. התנהלות זו, מובילה באופן ישיר להפסדים ורובם מהסיבה הטכנית, של היעדר תהליכים תמחיריים ותקציביים בתוך העסק, כאלו המובילים לתפישה נכונה ומדויקת יותר של תמחיר המוצרים והשירותים ובעקבותיה – קביעת מחיר נכון של המוצרים או השירותים (המחרה, בעגה המקצועית).

ניסיוננו מלמד שהשינוי הטכני בהטמעת תהליכים תמחיריים לעסק מובילה את העסק באופן מידי לפסי רווחיות משמעותיים.

למשרדנו הידע והיכולת להעביר ללקוחותינו השונים את הידע והכלים הטכניים לביצוע וניהול מדיניות תמחור, מדיניות הכנסות, מדיניות רווח ומדיניות אובליגו לקוחות וכתוצאה מכך לשנות באופן מיידי את שורת הרווח של העסק. ראוי לציין כי איך לתמחר מוצר זו לא שאלה שניתן לענות עליה בנוסחה קבועה מראש, אלא מדובר בדרך פעולה שהיא חלק ממדיניות התפעול של העסק. ניסיוננו המצטבר מלמד אותנו באופן שאינו משתמע לשתי פנים – כמעט כל העסקים בשוק (כ-95%) שמנהלים מדיניות תמחור – ריווחיים. לצערנו, הנתונים מלמדים שחלקם בשוק של העסקים הריווחיים נמוך יחסית – עובדה המדגישה עוד יותר את החשיבות בהכנת מדיניות תמחור והמחרה כבר בראשית דרכו של העסק.

אנו מתמחים בביצוע הערכות שווי כלכליות לעסקים וחברות לצרכים שונים באופן אובייקטיבי ומדויק.