הצהרת הון באה לשקף את תמונת המצב המדויקת של כל הנכסים וה'הון' של המצהיר, נכון ליום בו היא מתבצעת. במסגרת הצהרת ההון, מגישים יחיד או בני זוג, דיווח המפרט את כלל רכושם, כדוגמת: נכסי נדל"ן, כלי רכב, תכשיטים יקרי ערך, תכניות חיסכון, ניירות ערך ועוד. להצהרה יש לצרף מסמכים התומכים בה, כדוגמת נסח טאבו, רישיון רכב, תדפיסי תנועת ואחזקות בבנק ועוד.

הצהרת הון משמשת עבור רשות המסים כלי משמעותי להערכה  האם ההון של המצהיר הוא סביר ביחס להכנסות העסקיות (או הפרטיות – כגון ירושות) עליהם הוא מדווח, ובאופן זה היא יכולה להגדיל את סיכוייה לאתר כספים שלא דווחו או שהועלמו. כך למשל, אם אדם מחזיק במספר דירות אך אינו מדווח על הכנסות משכר דירה בדו"חות השנתיים שלו, הדבר יעלה תמיהה ובעקבותיה בדיקה. במילים אחרות – רשות המסים תבחן בכל פעם את המקורות לנכסים שהתווספו מאז ההצהרה הראשונה על מנת לוודא כי הם סבירים, וכי מה שרלוונטי דווח כשורה.

בהתאם, הצהרת ההון משרתת גם את המצהיר עצמו, שכן בעל נכסים המבקש לפתוח עסק והצהיר על נכסיו עד לנקודה זו, לא יידרש בהמשך להסביר את מקור ההכנסות לרכישת הנכסים שהיו לו קודם לפתיחת העסק. הצהרה זו מהווה בעצם את אבן-הבסיס לשאר הצהרות ההון שייתכן והנישום יידרש להן בהמשך ובשל זאת חשוב לדייק בה כמה שיותר ואף להסתייע בבעל מקצוע בתחום.

מי חייב להגיש הצהרת הון?

נהוג לחשוב שרק עצמאים שפתחו תיק במס הכנסה – בין עם עוסק פטור, מורשה או חברה בע"מ – חייבים בהגשת ההצהרה, אך למעשה הם לא היחידים. לעיתים גם אזרחים אשר התקבל לגביהם מידע על רכישות משמעותיות שביצעו, כדוגמת נכסי נדל"ן, כלי שייט או כלי רכב מפוארים או שנודע על הכנסות שקיבלו ולא דיווחו, ידרשו על ידי רשויות המס להגיש הצהרת הון.

ייתכן אף שמשקיעים בשוק ההון, המבצעים פעולות רבות של קניה ומכירה ידרשו לכך. במקרים אלו אין בהכרח קשר לגודל התיק, אלא למכפלת התנועות בו. לדוגמה, משקיע שירכוש וימכור ניירות בסכום של 100,000 ₪ עשר פעמים באותה השנה, ייחשב ככזה שסחר במיליון ₪ באותה השנה, למרות ששווי התיק שלו נשאר על כ-100,000 ₪.

מדוע חשוב להיעזר ברואה חשבון עבור מילוי הצהרת הון?

בהצהרת ההון הראשונה יש לפותח העסק אינטרס לכלול את כלל החזקותיו הממוניות והגשמיות, בניכוי התחייבויותיו ולכלול את בן/בת הזוג וילדיהם עד גיל 18, בצורה המפורטת והנכונה ביותר. שכן אם לא, עלולים בעתיד פקידי המס לדרוש דיווח ואף תשלומי מס עבור נכסים שהתגלו לאחר ההצהרה, שהיו ברשות הנישום קודם לפתיחת העסק. מצב שכזה יכול להוביל למיסוי עודף ומיותר ואף עד לנקיטת הליכים נגד הנישום.

כמו כן, רבים מהטפסים של רשויות המס מנוסחים באופן מקצועי, שאינו תמיד בהיר לציבור הכללי ואף ניתנים לפרשנות. בעל מקצוע מנוסה, אמור להכיר מכשולים אפשריים ופעולות שרצוי לנקוט לטובת הלקוח ובסופו של דבר לחסוך לו כסף בעתיד ולמנוע אי נעימויות.

זאת ועוד, לתפישת עולמנו בקידר רואי חשבון, העסק נולד כדי לשרת את יעדיו האישיים של בעליו, ולכן –  הצהרת ההון מהווה עבורנו את אחד הכלים המרכזיים לזיהוי האם יעדים אלו הושגו ומהן הפעולות שעל בעל העסק לבצע על מנת להשיג את מה שלא הושג, יחד עם הגדרה משותפת של יעדים עתידיים נוספים וריאליים. במילים אחרות – הצהרת ההון מסייעת בידינו להכווין את בעל העסק בניהול השוטף ובתכנון עתידי, על מנת שהעסק יוביל אותו אל עבר מטרותיו האישיות והמקצועיות.

לצד זאת, אנו עושים מאמץ רב להתעדכן באופן יומיומי בכל שינויי הרגולציה והדיווח וכן בכל השינויים העסקיים בסביבת הלקוח וזאת על מנת לתת, גם כאן, את השירות הטוב ביותר.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ולקבוע פגישת ייעוץ בנושא.

קידר רואי חשבון הם פירמה המתמחה בליווי חשבונאי מקצועי המשולב עם כלים ניהוליים, במטרה להוביל את העסק ובעליו להתנהלות עצמאית ולצמיחה עסקית, בראייה לטווח רחוק.

נגישות