קטגורית ארכיון: קידר רואי חשבון

סימולטור לקביעת מחיר שעה לנותני שירותים

הערכת-שווי-חברות-ועסקים

סימולטור לקביעת מחיר שעה לנותני שירותים

 

לא פשוט לקיים עסק ולהרוויח בו. אחד הדברים שיעזרו לנו להגיע ליעדים שתכננו הינו קביעת מחיר לשעת העבודה שלנו.

על כן, במיוחד עבורכם, לזמן קצר, הכנו סימולטור שיעזור לכם להבין כיצד קובעים מחיר לשעה בעסק שלכם.

 

בהורדת הקובץ הנכם מצהירים כי האחריות בשימוש בקובץ הנה עליכם בלבד.

לצפייה בקובץ

העסקת קרובי משפחה בעסק

אודות

העסקת קרובי משפחה בעסק

העסקת בני משפחה לרבות אחים, הורים, ילדים, בן/בת זוג ואחרים של בעלי העסק ו/או בעלי המניות היא תופעה ידועה בעסקים, אולם, אינה ברורה מאליו לרשות המסים הדורשת הוכחות ממשיות וברורות לעבודתו בפועל של קרוב המשפחה בעסק.

הוכחות ממשיות הן ראיות לרבות מסמכים, הסכמים, דוחות, תכתובות, עדויות וכל דבר אחר אשר יכול לשקף ולאמת את העסקת בן המשפחה ותרומתו לעסק.

הפסיקה מלמדת כי נטל ההוכחה הוא על הנישום ולכן חשוב כי בטרם העסקת קרובי משפחה בעסק, נוודא קיומם של מסמכים ועדים שיעידו כי קרובי המשפחה אכן עבדו בעסק (לקוחות וספקים הם עדים מצוינים) ותרמו ליצור הכנסות העסק, וכמובן, חשוב לקבוע את שכר קרובי המשפחה, לפי שכר ראוי על פי השכלתם, ניסיונם, תפקידם בעסק ובהתחשב במקובל במשק.

בפסק דין ישן (פסק דין ע.מ.ה. 98/76 בבית המשפט המחוזי בתל אביב) בו בקשה חברה להכיר בהוצאות שכר ששולמו לבתו של בעל מניות בחברה, נפסק כי יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין קרובי משפחה, אף אם מדובר בעבודה ארעית בזמנים בלתי קבועים, גם אם האב הוא בעל המניות ומנהל החברה. עוד נקבע כי בנסיבות כאלה יש להוכיח את מהות היחסים. יש חשיבות רבה למתן הודעה לשלטונות המס על תנאי העסקת השכיר ולניכוי המס ממשכורתו.

בפסק דין שניתן במאי 19 (ע"מ 8928-01-17, ישראל צימרמן נ' פקיד שומה אשקלון) קבע בית המשפט כי על העוסק חלה החובה להוכיח כי בני משפחתו (במקרה דנן, מדובר ברעייתו וגיסתו) אכן הועסקו בעסק ותרמו לייצור הכנסות בעסק באמצעות מכלול פעולות ובהן: הצגת מסמכים המשקפים עבודה ממשית בעסק, אזכור בחוזים, עדות לקשר עם לקוחות העסק, רישומי שעות עבודה, תרשומת מקצועית במהלך העבודה, דוא"ל , מומחיות בתחום העסק, הכשרה רלוונטית והגדרה מדויקת לתפקיד הנטען בעסק.

בית המשפט קבע כי כתב ידה או חתימתה של רעיית העוסק על גבי השיקים של העסק, אינם מעידים בהכרח על עבודתה בעסק והם אינם חורגים ממערכת יחסים סבירה של בני זוג.

לסיכום:

העסקת קרובי משפחה, אינו דבר של מה בכך בעיני רשות המיסים. אם ברצוננו שהוצאות השכר של קרובי משפחתנו יהיו הוצאה מוכרת בעסק , יש להיערך לכך בטרם תחילת העסקה ולהקפיד על תיעוד ורישום לאורך כל תקופת ההעסקה.

מערכת נתוני אשראי – האם היא מועילה לנו?

הצהרות-הון

מערכת נתוני אשראי – האם היא מועילה לנו?

חוק נתוני אשראי מאפשר לנותני האשראי גישה לנתונים של לקוח, לצורך קבלת החלטה האם לתת לו אשראי ובאילו תנאים. המידע המצוי במערכת האשראי קריטי מאוד לכל אחד מאיתנו, ועל כן מומלץ לקרוא מסמך זה בעיון רב ולבחון את מידת השפעת מערכת האשראי עלינו, את היכולת שלנו למנף את המידע לטובתנו ו/או לתקן את הנתונים הנמצאים בו.

לצפייה בקובץ

שמירת רישומים ומסמכים לצורכי מס

הערכת-שווי-חברות-ועסקים

מדריך להקמה וניהול עסק

רבים מאתנו חולמים על פתיחת עסק ויצירת עצמאות ובטחון כלכלי.

מדריך זה בא לסייע ליזמים ולבעלי עסקים לפתוח עסק בבטחה ולספק להם מידע חשוב, אשר כל בעל עסק מתחיל או קיים צריך לדעת.

בבואנו לפתוח עסק, עולות בפנינו שאלות רבות ומורכבות:

 • איך לפתוח ולהקים עסק?
 • איך מגייסים כסף מהבנק?
 • כמה נשלם למס הכנסה?
 • האם כדאי לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה / חברה?
 • כמה משלמים להנהלת חשבונות?
 • איך בונים תוכנית עסקית?
 • ועוד

מדריך זה בא לענות על כל השאלות האלו בשפה פשוטה וידידותית וכללנו בו דוגמאות פשוטות לדרכי קבלת החלטות שונות על ידי יזמים ובעלי עסק.

המדריך נוגע בנושאים רבים, אולם אינו יכול או מתיימר להקיף את כל הסיכונים והסיכויים הקיימים בכל עסק ועסק. עם זאת, המדריך מהווה התחלה חשובה למקור מידע בסיסי ושלם אשר ממנו ניתן להתקדם הלאה.

ראוי לזכור כי מדריך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מיסויי ולהוראות הדין, אינו מגיע במקומם ואינו מקיף את כל ההיבטים בקשר עם הקמה וניהול עסק. מתוך כך, וטרם כל הסתמכות על המדריך, ראוי ואף חובה לפנות לפרסומי הדינים הרלוונטיים, המקיפים והעדכניים.

המדריך חובר על ידי רו"ח אושר קידר עבור סוכנות לעסקים קטנים.

להורדת המדריך

פיצויים בגין נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד בשל המצב הבטחוני – שנת 2019

התנהגות-פיננסית

פיצויים בגין נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד בשל המצב הבטחוני – שנת 2019

ביום 30 במאי 2019 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט- 2019.

מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בתקופה 1.5.2018 ועד 31.12.19 בשל המצב הביטחוני.

מצורף בזאת לעיונכם תמצית עיקרי הוראת הביצוע בקישור המצורף בזאת.

לצפייה בקובץ

מדריך להקמה וניהול עסק

יתרות-חוב-של-בעלים

מדריך להקמה וניהול עסק

רבים מאתנו חולמים על פתיחת עסק ויצירת עצמאות ובטחון כלכלי.

מדריך זה בא לסייע ליזמים ולבעלי עסקים לפתוח עסק בבטחה ולספק להם מידע חשוב, אשר כל בעל עסק מתחיל או קיים צריך לדעת.

בבואנו לפתוח עסק, עולות בפנינו שאלות רבות ומורכבות:

 • איך לפתוח ולהקים עסק?
 • איך מגייסים כסף מהבנק?
 • כמה נשלם למס הכנסה?
 • האם כדאי לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה / חברה?
 • כמה משלמים להנהלת חשבונות?
 • איך בונים תוכנית עסקית?
 • ועוד

מדריך זה בא לענות על כל השאלות האלו בשפה פשוטה וידידותית וכללנו בו דוגמאות פשוטות לדרכי קבלת החלטות שונות על ידי יזמים ובעלי עסק.

המדריך נוגע בנושאים רבים, אולם אינו יכול או מתיימר להקיף את כל הסיכונים והסיכויים הקיימים בכל עסק ועסק. עם זאת, המדריך מהווה התחלה חשובה למקור מידע בסיסי ושלם אשר ממנו ניתן להתקדם הלאה.

ראוי לזכור כי מדריך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מיסויי ולהוראות הדין, אינו מגיע במקומם ואינו מקיף את כל ההיבטים בקשר עם הקמה וניהול עסק. מתוך כך, וטרם כל הסתמכות על המדריך, ראוי ואף חובה לפנות לפרסומי הדינים הרלוונטיים, המקיפים והעדכניים.

המדריך חובר על ידי רו"ח אושר קידר עבור סוכנות לעסקים קטנים.

להורדת המדריך

האתיקה של רואי החשבון

קידר-רואי-חשבון

כללי האתיקה של רואי החשבון נקבעו, בין היתר, במטרה להבטיח קו אחיד בהתנהלות רואי החשבון השונים ולסייע בביסוס האמון בין רואה החשבון ללקוחותיו. לנוחיותכם, ריכזנו עשרה כללים שאנו רואים כמרכזיים (כללים אלו מובאים מתוך כללי האתיקה וההתנהגות המקצועית של לשכת רואי חשבון ואינם מובאים כלשונם):

 1.  בכל מעשיו ישמור רואה החשבון על מידת היושר וההגינות ועל הרמה המוסרית שכבוד המקצוע מחייב בה.
 2.  רואה החשבון יקפיד על רמת המקצועית הגבוהה ועל מהימנות של כל המסמכים היוצאים מתחת ידיו ושל המידע שהוא מוסר.
 3.  רואה חשבון יתן שרות בהקפדה על הגינות, בלי משוא פנים, לפי מיטב שיקול דעתו ובהתאם לכללים, לתקנים ולנהלים המקובלים במקצוע.
 4.  רואה חשבון יימנע מכל מעשה או מחדל העשויים לפגוע באי-תלותו במבוקר או ממצב של ניגוד עניינים.
 5.  רואה חשבון לא יגלה לאחר דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח, אלא אם כן הוא חייב לגלותו על פי דין.
 6.  רואה חשבון לא ישדל אדם להיות לקוחו.
 7.  רואה חשבון לא יתן תשלום או טובת הנאה ולא יבטיח כאלו במישרין או בעקיפין, כדי להשיג עבודה.
 8.  רואה חשבון לא יקבע ולא יקבל שכר על פי תוצאות השרות שנתן, עבור שירותי ראית חשבון.
 9. רואה חשבון לא יתן ולא יציע שירות מקצועי ללא תמורה או תמורה נמוכה מן השכר הסביר והמקובל לגבי אותו שירות.
 10.  רואה חשבון לא יתן שרות מקצועי ללקוח של רואה חשבון אחר, אלא בהסכמת האחר, אלא אם כן סרב האחר לתת הסכמה ללא נימוק סביר.

כל מה שצריך לדעת על הצהרת הון

יתרות-חוב-של-בעלים

הצהרת הון באה לשקף את תמונת המצב המדויקת של כל הנכסים וה'הון' של המצהיר, נכון ליום בו היא מתבצעת. במסגרת הצהרת ההון, מגישים יחיד או בני זוג, דיווח המפרט את כלל רכושם, כדוגמת: נכסי נדל"ן, כלי רכב, תכשיטים יקרי ערך, תכניות חיסכון, ניירות ערך ועוד. להצהרה יש לצרף מסמכים התומכים בה, כדוגמת נסח טאבו, רישיון רכב, תדפיסי תנועת ואחזקות בבנק ועוד.

הצהרת הון משמשת עבור רשות המסים כלי משמעותי להערכה  האם ההון של המצהיר הוא סביר ביחס להכנסות העסקיות (או הפרטיות – כגון ירושות) עליהם הוא מדווח, ובאופן זה היא יכולה להגדיל את סיכוייה לאתר כספים שלא דווחו או שהועלמו. כך למשל, אם אדם מחזיק במספר דירות אך אינו מדווח על הכנסות משכר דירה בדו"חות השנתיים שלו, הדבר יעלה תמיהה ובעקבותיה בדיקה. במילים אחרות – רשות המסים תבחן בכל פעם את המקורות לנכסים שהתווספו מאז ההצהרה הראשונה על מנת לוודא כי הם סבירים, וכי מה שרלוונטי דווח כשורה.

בהתאם, הצהרת ההון משרתת גם את המצהיר עצמו, שכן בעל נכסים המבקש לפתוח עסק והצהיר על נכסיו עד לנקודה זו, לא יידרש בהמשך להסביר את מקור ההכנסות לרכישת הנכסים שהיו לו קודם לפתיחת העסק. הצהרה זו מהווה בעצם את אבן-הבסיס לשאר הצהרות ההון שייתכן והנישום יידרש להן בהמשך ובשל זאת חשוב לדייק בה כמה שיותר ואף להסתייע בבעל מקצוע בתחום.

מי חייב להגיש הצהרת הון?

נהוג לחשוב שרק עצמאים שפתחו תיק במס הכנסה – בין עם עוסק פטור, מורשה או חברה בע"מ – חייבים בהגשת ההצהרה, אך למעשה הם לא היחידים. לעיתים גם אזרחים אשר התקבל לגביהם מידע על רכישות משמעותיות שביצעו, כדוגמת נכסי נדל"ן, כלי שייט או כלי רכב מפוארים או שנודע על הכנסות שקיבלו ולא דיווחו, ידרשו על ידי רשויות המס להגיש הצהרת הון.

ייתכן אף שמשקיעים בשוק ההון, המבצעים פעולות רבות של קניה ומכירה ידרשו לכך. במקרים אלו אין בהכרח קשר לגודל התיק, אלא למכפלת התנועות בו. לדוגמה, משקיע שירכוש וימכור ניירות בסכום של 100,000 ₪ עשר פעמים באותה השנה, ייחשב ככזה שסחר במיליון ₪ באותה השנה, למרות ששווי התיק שלו נשאר על כ-100,000 ₪.

מדוע חשוב להיעזר ברואה חשבון עבור מילוי הצהרת הון?

בהצהרת ההון הראשונה יש לפותח העסק אינטרס לכלול את כלל החזקותיו הממוניות והגשמיות, בניכוי התחייבויותיו ולכלול את בן/בת הזוג וילדיהם עד גיל 18, בצורה המפורטת והנכונה ביותר. שכן אם לא, עלולים בעתיד פקידי המס לדרוש דיווח ואף תשלומי מס עבור נכסים שהתגלו לאחר ההצהרה, שהיו ברשות הנישום קודם לפתיחת העסק. מצב שכזה יכול להוביל למיסוי עודף ומיותר ואף עד לנקיטת הליכים נגד הנישום.

כמו כן, רבים מהטפסים של רשויות המס מנוסחים באופן מקצועי, שאינו תמיד בהיר לציבור הכללי ואף ניתנים לפרשנות. בעל מקצוע מנוסה, אמור להכיר מכשולים אפשריים ופעולות שרצוי לנקוט לטובת הלקוח ובסופו של דבר לחסוך לו כסף בעתיד ולמנוע אי נעימויות.

זאת ועוד, לתפישת עולמנו בקידר רואי חשבון, העסק נולד כדי לשרת את יעדיו האישיים של בעליו, ולכן –  הצהרת ההון מהווה עבורנו את אחד הכלים המרכזיים לזיהוי האם יעדים אלו הושגו ומהן הפעולות שעל בעל העסק לבצע על מנת להשיג את מה שלא הושג, יחד עם הגדרה משותפת של יעדים עתידיים נוספים וריאליים. במילים אחרות – הצהרת ההון מסייעת בידינו להכווין את בעל העסק בניהול השוטף ובתכנון עתידי, על מנת שהעסק יוביל אותו אל עבר מטרותיו האישיות והמקצועיות.

לצד זאת, אנו עושים מאמץ רב להתעדכן באופן יומיומי בכל שינויי הרגולציה והדיווח וכן בכל השינויים העסקיים בסביבת הלקוח וזאת על מנת לתת, גם כאן, את השירות הטוב ביותר.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ולקבוע פגישת ייעוץ בנושא.

קידר רואי חשבון הם פירמה המתמחה בליווי חשבונאי מקצועי המשולב עם כלים ניהוליים, במטרה להוביל את העסק ובעליו להתנהלות עצמאית ולצמיחה עסקית, בראייה לטווח רחוק.

מדוע חשוב להיזהר מ'יתרות חוב' של בעלים

קידר-רואי-חשבון

כיום, לאור שינויי חקיקה, רבים מבעלי החברות או המניות מגלים להפתעתם כי קיימת להם יתרת חוב גבוהה מול מס הכנסה בגין 'חוב בעלים'. חשוב לדעת כי כל משיכת כספים או תשלומי הוצאות פרטיות של בעלים או של בעלי מניות מכספי החברה, נקראת: "יתרת חובה בעלים", וגם אם הכספים ניתנו כהלוואה או כערבות שהחברה העמידה לטובת בעל השליטה, הדבר נחשב כמשיכה של הכספים, ובהתאם – חייב בדיווח מס לפי העניין.

הבעיה המרכזית היא שחלק ניכר מבעלי החברות, בעיקר מי שאינם מעורבים בניהול החשבונאי, אינם מודעים לכך כלל, והמדינה, כהרגלה, אינה מנגישה את המידע כראוי. משרדנו נתקל בלא מעט חברות שהגיעו לסגירה מכיוון שלא היה להן את החוסן להתמודד עם ההפתעה שבסוף תמיד מגיעה. ברשות המיסים יודעים להמתין טוב לחובות האלו שיצטברו, ואז מגלים בעל החברה או מחזיק המניה, כי כמעט כל שקל שמשכו, מחייב תשלום של עוד אחד למדינה.

גם תשלום הסלולר הפרטי הוא "חוב בעלים"

השינוי המהותי בחקיקה בתחום הגיע בדצמבר 2016, במסגרת חוק ההסדרים, אז נקבע כי לא ניתן יותר למשוך כספים מחברות ללא הגבלה. אם בעבר נהגו בעלי חברות שלא לדווח על משיכות כאלו והן היו מתגלות בעיקר בביקורות המס שהיו נערכות לחברות, כיום מחויב כל בעל חברה או בעל מניות המחזיק ביותר מ-10% ממניותיה, לדווח על כל המשיכות העולות על הסכום המצטבר של 100,000 ₪ במסגרת הדו"ח השנתי. אם לא עשה זאת, הוא נחשב כאילו לא דיווח על הכנסות מעסק – עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

המשמעות מכך היא שעל כל שקל שמשכתם תתבקשו לשלם כמעט שקל נוסף במס (בחישוב מס שולי של 47% ובתופסת 3% מס יסף). זאת מעבר לעובדה שהפעולה תורמת גם לעיוות המצב העולה מספרי החשבונות של החברה.

אך לא רק משיכות כספים באופן ישיר או העמדתם כערבויות נחשבות ל"משיכה", אלא גם אם רק החזרתם לעצמכם הוצאות פרטיות קבועות באמצעות החברה, כדוגמת: החזרי טלפון פרטי או ביטוחים, כמו: חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה ועוד. לאורך זמן, עשוי החזר כזה  להוביל ליתרות חוב בסך מאות אלפי שקלים, וקיימת אפשרות, די וודאית, שלבסוף ישלם בעל העסק כפול מהסכום שלקח, בצורת תשלום מס. הדבר נכון שבעתיים לבעלי מניות הגרים בדירות שרשומות על שם החברה או כאלו שרכשו תכשיטים או אומנות באמצעות החברה.

מכל זאת ניתן להבין שיש חשיבות גבוהה למודעות מלאה לחוק זה ולתכנון נכון של משיכות על ידי בעלי שליטה בחברות. אם קיים חוב כזה, זהו חוב שקריטי לטפל בו לפני סוף שנת המס.

אז איך סוגרים יתרות חוב בעלים?

מעבר כמובן להחזרת החוב, חשוב שתדעו שיש פתרונות יצירתיים מאוד, הרבה מעבר לפתרונות המוכרים של כיסוי החוב על ידי משיכת משכורת או דיבידנד. למעשה, בהרבה מקרים לבעלים יש את האפשרות למחוק את החובות לחלוטין ולעיתים אף להפוך אותם להזדמנות לרווח, לפי העניין.

הידע והמודעות ל'שורות הקטנות' שהופכות לגדולות, הוא פעמים רבות ההבדל בין עסק שנשאר לכזה שנסגר.

מעוניינים בפרטים נוספים וסיוע ? הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ולקבוע פגישת ייעוץ בנושא.

קידר רואי חשבון הם פירמה המתמחה בליווי חשבונאי מקצועי המשולב עם כלים ניהוליים, במטרה להוביל את העסק ובעליו להתנהלות עצמאית ולצמיחה עסקית, בראייה לטווח רחוק.

נגישות